Pociągi towarowe z punktualnością mają na bakier

W pierwszym kwartale 2019 roku punktualność kolejowych przewozów towarowych przekroczyła 41 proc. W tym okresie licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili blisko 114 tysięcy pociągów. Od 2019 roku dane o opóźnieniach są prezentowane według zmienionej metodyki liczenia punktualności mającej na celu ujednolicenie udostępnianych danych- informuje Urząd Transportu Kolejowego.